- Khách sạn Xuân Huỳnh :  231 Hùng Vương, K1P6, TP Sóc Trăng (Cách ngã ba Trà Men 50m)   - Điện thoại: 0793 613 099 - 3 822 054

- Khách sạn Karaoke Xuân Huỳnh 2 : 14 Huỳnh Phan Hộ, P6, TP Sóc Trăng (Đối diện khách sạn Xuân Huỳnh) - Điện thoại: 0793 62 68 69 - 3 82 68 69

- Email:  hotelxuanhuynh.soctrang@gmail.com

- Tài Khoản:DNTN Xuân Huỳnh - 000087579 ngân hàng MHB chi nhánh Sóc Trăng

GIÁ PHÒNG XUÂN HUỲNH

Phòng LOẠI 1 - 24/09/2013

Phòng LOẠI 1

- 2 giường đôi ( 04 người )

- Giá: 320.000 VNĐ

 

Phòng loại 2 - 25/11/2012

Phòng loại 2

- 2 giường đôi ( 04 người)

- Giá: 280.000 VNĐ

 

Phòng loại 3 - 25/11/2012

Phòng loại 3

- 1 giường đôi , 1 giường đơn ( 03 người ) 

- Giá: 250.000 VNĐ

Phòng loại 4 - 25/11/2012

Phòng loại 4

- 2 giường đơn ( 02 người)

- Giá: 200.000 VNĐ

 

Phòng loại 5 - 25/11/2012

Phòng loại 5

- 1 giường đôi ( 02 người)

- Giá: 180.000 VNĐ

 

 

 

GIÁ PHÒNG XUÂN HUỲNH 2

Phòng loại I - 25/11/2012

Phòng loại I

- 2 giường đôi

 

Phòng loại II - 25/11/2012

Phòng loại II

- 1 giường đôi, 1 giường đơn

 

Phòng loại III - 25/11/2012

Phòng loại III

- 2 giường đơn

 

Phòng loại IV - 25/11/2012

Phòng loại IV

- 1 giường đôi

 

 

KARAOKE XUÂN HUỲNH 2

Phòng Karaoke I - 25/11/2012

Phòng Karaoke I

- Karaoke

- Nước uống

Phòng Karaoke II - 25/11/2012

Phòng Karaoke II

- Karaoke

- Nước uống

Phòng Karaoke III - 25/11/2012

Phòng Karaoke III

- Karaoke

- Nước uống

Phòng Karaoke IV - 25/11/2012

Phòng Karaoke IV

- Karaoke

- Nước uống